Lagkonflikter i utrikeshandeln
� om jurisdiktion och lagval
   
 
Författare:Bogdan Michael
Titel:Lagkonflikter i utrikeshandeln � om jurisdiktion och lagval
Utgivningsår:1996
Omfång:101 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139000400
Ämnesord:Internationell privat- och processrätt

Pris: 197 SEK exkl. moms

 

Denna bok vänder sig främst till icke-jurister verksamma i den internationella handeln, bl.a. ekonomistuderande. Här presenteras en översikt över de internationellt privat- och processrättsliga frågeställningar och regler som är av kommersiellt intresse. I första hand belyses svenska domstolars behörighet att pröva förmögenhetsrättsliga tvister med anknytning till utlandet, vilket lands lag som skall tillämpas, erkännande och verkställighet i Sverige m.m.

Medverkande författare är: Bertil Bengtsson, Michael Bogdan, Anna Christensen, David I. Fisher, Ulf Franke, Lars Gorton, Christina Hultmarck, Torgny Håstad, Rune Lavin, Per Henrik Lindblom, Nils Mattson, Krister Moberg, Joakim Nergelius, Annika Nilsson, Ann Numhauser-Henning, Katarina Olsson, Eva Ryrstedt, Stig Strömholm, Lennart Svensäter, Anders Victorin, Hans-Heinrich Vogel, Suzanne Wennberg.
 
  © 2017 Jure AB