Om jämkning av skadestånd
   
 
Författare:Bengtsson Bertil
Titel:Om jämkning av skadestånd
Utgivningsår:1982
Omfång:337 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9118273211
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 112
Ämnesord:Skadeståndsrätt

SLUT på förlag

 

Denna framställning behandlar framför allt skadeståndslagens bestämmelser om medvållande och lagens allmänna jämkningsregel på grundval av motiv, rättspraxis och doktrin från Sverige och Norden i övrigt.

Detta är första gången som de praktiskt viktiga och svårtolkade jämkningsreglerna i skadeståndslagens 6 kap. behandlas mera ingående i litteraturen.
 
  © 2017 Jure AB