Moderna samhällsteorier
� Traditioner, riktningar, teoretiker
   
 
Författare:Månson Per
Titel:Moderna samhällsteorier � Traditioner, riktningar, teoretiker
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2003
Omfång:457 sid.
Förlag:Prisma
ISBN:9151841436
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Statsvetenskap och politik

Pris: 240 SEK exkl. moms

 

I denna bok presenteras de viktigaste äldre tankeströmningarna och riktningarna inom sociologin samt de mest inflytelserika nutida samhällstänkarna, som Foucault, Bourdieu och Giddens.

Boken består av tre delar. I den första delen, Teoretiska traditioner, ges en översikt över tre av 1900-talets viktigaste tankeströmningar inom samhällsteorin: strukturalism, fenomenologi och marxism.

Den andra delen, Riktningar inom sociologin, tar upp fyra teoretiska riktningar som under de senaste decennierna kommit att bli inflytelserika i det allmänna samhällstänkandet.

I den tredje delen, Moderna teoretiker, presenteras fyra viktiga nutida samhällstänkare: den tyske socialfilosofen Jürgen Habermas, de båda franska samhällstänkarna, historikern och filosofen Michel Foucault och sociologen Pierre Bourdieu, och slutligen den engelske sociologen Anthony Giddens.

Boken inleds med ett kapitel där samhällsvetenskapens grundproblem kort tas upp och bokens innhåll presenteras. Till varje kapitel finns en utförlig litteraturlista för vidare fördjupning.
 
  © 2017 Jure AB