Europakonventionens införlivande med svensk rätt
   
 
Titel:Europakonventionens införlivande med svensk rätt
Utgivningsår:1993
Omfång:141 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9187582112
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Rättsfondens skriftserie nr. 30
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 93 SEK exkl. moms

 

Europakonventionens införlivande med svensk rätt var temat för Rättsfondens seminarium den 14 maj 1993. Sedan många år intar frågor om medborgerliga fri- och rättigheter en viktig plats i den rättspolitiska debatten. Våren 1993 föreslog en parlamentarisk kommitté enhälligt att Europakonventionen i ämnet skulle göras till en del av nationell svensk rätt. Liknande förslag lades ungefär samtidigt fram i Island och i Norge. Danmark och Finland hör till de länder som redan tidigare införlivat konventionen med sin nationella rätt.

Denna bok behandlar – i anslutning till debatten vid seminariet - det svenska kommittéförslaget, läget i de andra nordiska länderna samt Europakonventionens förhållande till EG-rätten. I boken återges också den svenska regeringsformens bestämmelser om fri- och rättigheter samt Europakonventionen med tilläggsprotokoll.
 
  © 2017 Jure AB