Påtalesubjektet
� studier over den privatretlige påtalekompetence inden for transoprtretten
   
 
Författare:Rechnagel Hardy
Titel:Påtalesubjektet � studier over den privatretlige påtalekompetence inden for transoprtretten
Utgivningsår:1982
Omfång:258 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9124160350
Serie:Svenska Sjörättsföreningen Skrifter nr. 62
Ämnesord:Sjö- och transporträtt

SLUT på förlag

 

 
  © 2017 Jure AB