Konflikthantering
� Praktisk handbok för arbetsgivare och chefer
   
 
Författare:Bohm Fredric , Laurell Stefan
Titel:Konflikthantering � Praktisk handbok för arbetsgivare och chefer
Utgivningsår:2003
Omfång:128 sid.
Förlag:Björn Lundén Information
ISBN:9170273456
Ämnesord:Arbetsrätt , Organisation och ledarskap

SLUT på förlag

 

Detta är en vägledning för chefer och arbetsgivare genom snåriga relationer på arbetsplatsen. I boken visas hur du kan få medarbetare i konflikt att sluta bråka och istället börja agera konstruktivt.

Ur innehållet:
- Konfliktanalys
- När och hur ska jag ingripa?
- Förhållningssätt
- Varför slutar de inte?
- Konfliktbeteenden
- Förebyggande insatser
- Risker och möjligheter
- Att samtala med parterna
 
  © 2017 Jure AB