Segmentering
� Om marknadsföring på fragmenterade marknader
   
 
Författare:Söderlund Magnus
Titel:Segmentering � Om marknadsföring på fragmenterade marknader
Utgivningsår:1998
Omfång:203 sid.
Förlag:Liber Ekonomi
ISBN:9147042583
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 313 SEK exkl. moms

 

Segmentering har kommit att bli allt viktigare i takt med att många marknadsförare intresserar sig för direkta medier, kunddatabaser, skräddarsydda erbjudanden och relationsmarknadsföring. Utgångspunkten för segmentering är en indelning av kunder i grupper. En sådan gruppindelning förutsätter dock att man har klart för sig vilka kundegenskaper som är relevanta för att forma grupperna.

I denna bok presenteras en modell som består av följande frågor:
• Vad vill kunden ha?
• Vilket budskap skall vi ha?
• Hur överför vi budskapet till kunden?
• Hur kan vi möta kunden?
• Är kunden lönsam?

I boken påvisas också hur grupper kan formas mot bakgrund av kundernas svar på dessa frågor, hur marknadsföraren kan välja segment inför en bearbetning, samt olika strategier för själva bearbetningen. Den är rikligt illustrerad med exempel från såväl praktisk verksamhet som forskning och marknadsundersökningar.
 
  © 2017 Jure AB