EU-Konkurrenceret
� Almindelig del
   
 
Författare:Fejø Jens
Titel:EU-Konkurrenceret � Almindelig del
Utgivningsår:2003
Omfång:250 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:8757410445
Ämnesord:Marknadsrätt , EU-rätt

Pris: 624 SEK exkl. moms

 

Innehållsförteckning:

Første del - De grundlæggende bestemmelser
- Konkurrencereglerne. Oprindelse og grundidéer
- Artikel 81: Forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler m.v.
- Artikel 82: Forbud mod misbrug af dominerende stilling
- Offentlige virksomheder
- Fusionskontrol og joint ventures
- Den formelle administration. Rfo 1/2003. Procedureregler

Andel del - Horisontale og vertikale begrænsninger
- Indledning til denne del af bogen
- Horisontale aftaler
- Vertikale aftaler

Litteratur
- EF-domstolens afgørelser (kronologisk)
- Retten i Første Instans (kronologisk)
- EF-domstolens og Rettens afgørelser (alfabetisk)
- EU-kommissionens beslutninger (kronologisk og alfabetisk)
- Stikordsregister
 
  © 2017 Jure AB