Varumärkesskydd
� En handbok om varumärken och domännamn
   
 
Författare:Granmar Claes
Titel:Varumärkesskydd � En handbok om varumärken och domännamn
Utgivningsår:2003
Omfång:393 sid.
Förlag:Jure
ISBN:917223184X
Ämnesord:Immaterialrätt , IT-rätt

SLUT på förlag

 

I denna bok byggs en bro mellan den komplexa juridiken bakom varumärkesskyddet och behovet av praktisk vägledning för den som vill skydda sitt varumärke. I boken behandlas dels varumärkesskyddets historiska, funktionella och principiella bakgrund, dels hur varumärken och domännamn i praktiken väljs, registreras och hanteras. Vidare förklaras vilka möjligheter varumärkesinnehavaren har att vinna rätten till relaterade domännamn som någon annan har registrerats. Det finns mycket att vinna på att göra rätt från början och bygga en stabil grund för att sedan fortlöpande skydda varumärket.

Det moderna varumärkesskyddet har två dimensioner. Förutom det egentliga varumärkesskyddet måste möjligheten att använda varumärken som domännamn ofta beaktas. Även om den som äger varumärket inte själv vill använda varumärket som domännamn kanske någon annan vill göra det. I och med att de nya reglerna för domännamnsregistrering under .se trädde i kraft i april 2003 har varumärkesinnehavarens rätt till relaterade domännamn blivit en viktigare fråga än någonsin i Sverige.

Boken vänder sig till den som i sitt arbete ansvarar för varumärken och domännamn, till den som arbetar med marknadskommunikation och till högskolestudenter som har för avsikt att bli framtidens varumärkesjurister, varumärkesinnehavare eller marknadskommunikatörer.
 
  © 2017 Jure AB