Demokrati & byråkrati
   
 
Författare:Premfors Rune , Ehn Peter , Haldén Eva , Sundström Göran
Titel:Demokrati & byråkrati
Utgivningsår:2003
Omfång:371 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9144018274
Ämnesord:Statsvetenskap och politik

Pris: 397 SEK exkl. moms

 

En central fråga inom statsvetenskapen är hur förvaltningen styrs och organiseras. Hur har den ofrånkomliga spänningen mellan demokrativärden och effektivitetsvärden hanterats? Hur har den svenska förvaltningsmodellen vuxit fram och hur kan den beskrivas idag? Hur har förvaltningspolitiken utvecklats under de senaste decennierna? Vilka konsekvenser har EU-medlemskapet fått för förvaltningen? Hur kan vi diskutera förvaltningens framtid? Dessa, och många andra viktiga frågor, diskuteras utförligt i denna bok.
 
  © 2017 Jure AB