21 uppsatser - Skadestånd och försäkring - Grundlag, fastighetsrätt och miljö - Ur domarens synvinkel
   
 
Författare:Bengtsson Bertil
Titel:21 uppsatser - Skadestånd och försäkring - Grundlag, fastighetsrätt och miljö - Ur domarens synvinkel
Utgivningsår:2003
Omfång:409 sid.
Förlag:Juristförlaget i Lund
ISBN:9154425816
Produkttyp:Inbunden
Serie:Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund nr. 148
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Skadeståndsrätt , Fastighetsrätt

Pris: 316 SEK exkl. moms

 

Uppsaterna i denna bok har alla publicerats i sammanhang där de inte har varit helt lätta att få tag i - mestadels i olika festskrifter. Det har därför verkat motiverat att ge ut dem i bokform, liksom författaren har gjort tidigare med en rad äldre artiklar (14 uppsater, år 1992). I några fall har författaren gjort korta tillägg, främst hänvisningar till senare rättspraxis av intresse.
 
  © 2017 Jure AB