Talmannen i den svenska riksdagen
   
 
Författare:Fiskesjö Bertil
Titel:Talmannen i den svenska riksdagen
Anmärkning:I samarbete med Riksdagens jubileumsfond.
Utgivningsår:2003
Omfång:110 sid.
Förlag:Gidlunds förlag
ISBN:9178446449
Ämnesord:Statsvetenskap och politik

Pris: 148 SEK exkl. moms

 

Varje sammanträde kräver en ordförande om sammankomsten skall kunna fungera tillfredsställande och om man skall kunna komma till beslut i en ordning som accepteras av de närvarande och av dem som i övrigt berörs av besluten. Detta gäller givetvis i allra högsta grad för sammankomsterna i den svenska riksdagens plenisal.

Ordföranden i riksdagen kallas sedan gammalt talman. Den som innehar befattningen som talman har dock en ställning och en rad befogenheter och skyldigheter som är annorlunda och som i vissa avseenden går utöver vad som gäller för andra ordförandeskap men i andra avseenden är mera begränsade.

Avsikten med denna bok är att i stora drag redovisa vad som enligt skrivna regler och praxis gäller för talmannen i den svenska enkammarriksdagen.

Genomgången av regelsystem, riksdagshandlingar, utredningar och andra skriftliga källor har kompletterats och fördjupats genom samtal med talmän som tjänstgjort under de år som gått sedan enkammarriksdagen infördes.

Boken är utgiven i samarbete med Riksbankens Jubileumsfond.
 
  © 2017 Jure AB