Prop. 2003/04:24 Skatteadministrativt samarbete i EU
   
 
Titel:Prop. 2003/04:24 Skatteadministrativt samarbete i EU
Anmärkning:Se EU:s direktiv 2003/48/EG.
Utgivningsår:2003
Omfång:38 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304024
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2003/04:24
Ämnesord:Skatterätt , EU-rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB