Prop. 2003/04:28 Skatteregler om värdering av lager av finansiella instrument
   
 
Titel:Prop. 2003/04:28 Skatteregler om värdering av lager av finansiella instrument
Anmärkning:Se Ds 2002:42 och prop. 2002/03:121.
Utgivningsår:2003
Omfång:45 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304028
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2003/04:28
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB