Hemlig utrikespolitik
� Kalla kriget, utrikesnämnden och regeringen 1946-1959
   
 
Författare:Ekecrantz Stefan
Titel:Hemlig utrikespolitik � Kalla kriget, utrikesnämnden och regeringen 1946-1959
Utgivningsår:2003
Omfång:266 sid.
Förlag:Santérus
ISBN:9189449584
Serie:Sverige under kalla kriget nr. 12
Ämnesord:Statsvetenskap och politik

Pris: 273 SEK exkl. moms

 

På våren 1948 reste den svenske utrikesministern Östen Undén under största möjliga sekretess till Oslo med ett förslag om en skandinavisk försvarsallians i det upptornade kalla kriget. Två år senare ställdes Sveriges hela säkerhetspolitiska doktrin på prov när FN drogs in i krig mot Nordkorea. År 1952 sköt sovjetiskt stridsflyg ned det svenska flygvapnets DC 3:a Munin, vars signalspaningsuppdrag hemlighölls under flera decennier därefter. Ett svenskt underrättelsenät i Baltikum, syftande till att skapa en svensk förvarningskapacitet, avslöjades och offentliggjordes år 1957 av sovjetiska myndigheter – uppgifter som kategoriskt förnekades av Sverige.

Utrikespolitiken innehåller både öppna och slutna delar. Händelserna ovan innehöll uppenbart många moment av hemlighållanden. Boken handlar om hur den utrikessekretessen hanterades av regeringen, bland annat i förhållande till utrikesnämnden under åren 1946–1959. Vem fick veta vad, och när? Och varför?
 
  © 2017 Jure AB