Staten och kommunerna
   
 
Författare:Molander Per
Titel:Staten och kommunerna
Utgivningsår:2003
Omfång:224 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9171508856
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:SNS författningsprojekt
Ämnesord:Statsvetenskap och politik

Pris: 263 SEK exkl. moms

 

Vad är lämplig arbetsfördelning mellan stat och kommun? De nordiska länderna representerar en modell med i internationell jämförelse ganska stor självständighet för den lokala nivån. Ständigt pågår diskussioner om gränserna för det kommunala självstyret, kommunernas beskattningsrätt och utjämningssystemets legitimitet.

Här utnyttjar en internationell forskargrupp teorin för fiskal federalism för att på djupet analysera flernivådemokratins problem i enhetsstater som de nordiska. Bland de frågor som behandlas är arbetsfördelning mellan stat och kommun, finansieringen av den kommunala verksamheten, utjämningssystem och statsbidrag.
 
  © 2017 Jure AB