IRI-rapport 2003:1 Upphovsrättsliga aspekter på licenser för fri programvara och öppen källkod
   
 
Författare:Olofsson Jessica
Titel:IRI-rapport 2003:1 Upphovsrättsliga aspekter på licenser för fri programvara och öppen källkod
Utgivningsår:2003
Omfång:130 sid.
Förlag:Institutet för rättsinformatik
ISBN:0281128609
Serie:IRI-rapport nr. 2003:1
Ämnesord:IT-rätt

SLUT på förlag

 

Fri programvara (Free Software) och öppen källkod (Open Source) är begrepp som säkert många har hört talas om, men inte riktigt vet vad de innebär. Ändå är det något som i stort sett alla datoranvändare stöter på dagligen. Kortfattat så är idéerna bakom fri programvara och öppen källkod att ge användare av datorprogram en möjlighet att själv ändra och förbättra sina egna program, vilket skall resultera i att det skapas fler datorprogram av bättre kvalitet. För att kunna genomföra dessa idéer har det utvecklats speciella typer av datorprogramlicenser.

I denna IRI-rapport presenteras och analyseras ett antal av de vanligaste licenserna som bygger på principerna bakom fri programvara och öppen källkod. Eftersom licenserna till övervägande del är skapade utifrån amerikansk rätt är framställningen koncentrerad på de upphovs- och avtalsrättsliga problem och frågeställningar som kan uppkomma vid tillämpning av dem i svensk rätt. Ambitionen har varit att skapa en översikt över de vanligaste licenserna för fri programvara och öppen källkod och därigenom på ett tydligare sätt klargöra likheter och skillnader mellan dem.
 
  © 2017 Jure AB