Konventet bakom kulisserna
� om arbetsmetoden och förhandlingsspelet i Europeiska konventet
   
 
Författare:Jonsson Håkan , Hegeland Hans
Titel:Konventet bakom kulisserna � om arbetsmetoden och förhandlingsspelet i Europeiska konventet
Utgivningsår:2003
Omfång:48 sid.
Förlag:Svenska institutet för europapolitiska studier
ISBN:9185129585
Serie:Sieps utredningsserie nr. 2003:2
Ämnesord:Statsvetenskap och politik , EU-rätt

SLUT på förlag

 

I denna skrift behandlas Europeiska konventets form, inte dess innehåll. Fokus ligger på en personligt färgad analys av konventet som arbetsmetod och av det politiska och diplomatiska spelet i stället för på sakinnehållet. Andra rapporter kommer säkert att presentera konventets resultat på ett utmärkt och fullödigt sätt. I denna rapport kommer sakfrågor att omnämns endast i den mån de kan belysa metodfrågor.
 
  © 2017 Jure AB