EU:s framtidskonvent
� en översikt
   
 
Författare:Almer Josefin
Titel:EU:s framtidskonvent � en översikt
Utgivningsår:2003
Omfång:89 sid.
Förlag:Svenska institutet för europapolitiska studier
ISBN:9185129569
Serie:Sieps utredningsserie nr. 2003:1
Ämnesord:Statsvetenskap och politik , EU-rätt

Pris: 66 SEK exkl. moms

 

Syftet med den här sammanställningen är att ge en översiktsbild och sammanfattning av arbetet i Framtidskonventet fram till den 15 mars 2003. Med tanke på den stora mängd material som finns tillgängligt från konventet gör sammanställningen inte anspråk på att vara uttömmande utan syftar främst till att visa hur konventets arbete har gått till och vilka förslag konventet har presenterat. Det finns inte utrymme att närmare diskutera eller analysera de olika förslagen.
 
  © 2017 Jure AB