Politiska partier i den europeiska författningen
   
 
Författare:Johansson Karl Magnus , Raunio Tapio
Titel:Politiska partier i den europeiska författningen
Utgivningsår:2004
Omfång:147 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9171509291
Serie:SNS författningsprojekt
Ämnesord:Statsvetenskap och politik

Pris: 249 SEK exkl. moms

 

Vilken ställning har de politiska partierna i Europeiska unionen och i den författning som håller på att ta form? Bidrar bildandet av politiska partier på europeisk nivå till att demokratisera unionen? Vilka är drivkrafterna bakom denna utveckling?

Det är några av de frågor som tas upp här. Boken syftar till att ge perspektiv på regleringen av europeiska politiska partier. De placeras in i det institutionella sammanhang i vilket de hör hemma. Det sker i beaktande av olika styrelsemodeller och av unionens prägel av konsensusdemokrati.
 
  © 2017 Jure AB