Ds 2004:3 Ändringar i mönsterskyddslagen på grund av EG-förordningen om gemenskapsformgivning
   
 
Titel:Ds 2004:3 Ändringar i mönsterskyddslagen på grund av EG-förordningen om gemenskapsformgivning
Anmärkning:Rådets förordning (EG) nr 6/2002. Se prop. 2003/04:177.
Utgivningsår:2004
Omfång:83 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220776
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2004:3
Ämnesord:Immaterialrätt , EU-rätt

Pris: 140 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att endast Stockholms tingsrätt skall vara behörig att i första instans handlägga mål om intrång i en gemenskapsformgivning. Dessutom föreslås att sådana intrång skall kunna leda till straffansvar. Bestämmelserna införs i mönsterskyddslagen och kompletterar EU:s förordning 6/2002.
 
  © 2017 Jure AB