Rätten till det visuella
   
 
Författare:Nordell Per Jonas
Titel:Rätten till det visuella
Utgivningsår:1997
Omfång:516 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172230053
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Rättsvetenskapliga biblioteket nr. 5
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 497 SEK exkl. moms

 

Upphovsrätt, marknadsrätt och avtalsbildning har kommit att i mycket stor grad påverkas av den snabba digitala teknikutvecklingen. Dessutom har bilden fått allt större betydelse såväl som kulturellt uttryck så som marknadsföringsinstrument. På en bildmarknad är det främst upphovsrätten som bestämmer marknadens yttre gränser. Teknikutvecklingen har medfört nya förutsättningar för skapande, utnyttjande och för kontroll av utnyttjanden, vilka förändrat upphovsrättsliga skyddsbehov och skyddsförutsättningar. I denna monografi behandlas utförligt bildrättens utveckling och bildens rättsliga ställning. Bl.a. behandlas upphovsmannens ensamrätt, bildrättens avtal, avtalsobjektet och bildverkets olika uttryck.

Per Jonas Nordell är juris doktor och verksam som forskare vid Handelshögskolans rättsvetenskapliga institution i Stockholm.
 
  © 2017 Jure AB