American Business Law
� A Civil Law Perspective
   
 
Författare:Carlson Laura
Titel:American Business Law � A Civil Law Perspective
Utgivningsår:2004
Omfång:293 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176785572
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Utländsk rätt

Pris: 437 SEK exkl. moms

 

American Business Law - A Civil Law Perspective är skriven för att ge jurister utbildade i civilrätt en överblick över rättssystemen i USA samt vissa grundläggande rättsområden. Del I behandlar de grundläggande system som påverkar amerikansk rätt, nämligen common law, maktfördelningen och federalismen samt processrätten. Del II undersöker vissa grundläggande rättsområden, t.ex. äganderätt (inklusive immaterialrätt), avtalsrätt (inklusive köprätt och CISG), skadeståndsrätt och associationsrätt. Del III behandlar de omfattande förvaltningsrättsliga regler som finns både på delstatlig och federal nivå. Särskilt behandlas arbetsrätt, konsumenträtt, miljörätt, konkurrensrätt och värdepappersrätt. Det avslutande kapitlet tar upp advokaternas roll i de amerikanska rättssystemen.
 
  © 2017 Jure AB