The Arbitrator's Mandate
� a Comparative Study of Relationships in Commercial Arbitration under the Laws of England, Germany, Sweden and Switzerland
   
 
Författare:Schöldström Patrik
Titel:The Arbitrator's Mandate � a Comparative Study of Relationships in Commercial Arbitration under the Laws of England, Germany, Sweden and Switzerland
Utgivningsår:1998
Omfång:471 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172230258
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Rättsvetenskapliga biblioteket nr. 6
Ämnesord:Processrätt

Pris: 497 SEK exkl. moms

 

Denna bok behandlar skiljemannen och dennes rättigheter, skyldigheter och befogenheter. Här undersöks skiljemannens relation huvudsakligen till parterna, men även till skiljedomsinstitut och andra.

I denna avhandling framhålls att skiljemannens uppdrag har två sidor, den dömande eller den processuella, vilken rör skiljemannens uppgift som rättskipare, och en annan vilken oftast karakteriseras som kontraktuell. Författaren söker, under beaktande av båda dessa aspekter, skapa en allmän modell för att beskriva skiljemannens förhållande till parterna.

Bokens analys av skiljemannens rättigheter, skyldigheter och befogenheter bygger på denna skillnad mellan skiljemannen som rättskipare och skiljemannen som part i ett avtal med de tvistande parterna. Den nya skiljedomslagstiftningen i England och Tyskland beaktas liksom den föreslagna nya svenska skiljedomslagstiftningen.

Patrik Schöldström är juris doktor och för närvarande verksam vid Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå.
 
  © 2017 Jure AB