Läkemedelspatent
� patent på läkemedel i Europa ur ett rättsvetenskapligt och rättsekonomiskt perspektiv
   
 
Författare:Domeij Bengt
Titel:Läkemedelspatent � patent på läkemedel i Europa ur ett rättsvetenskapligt och rättsekonomiskt perspektiv
Utgivningsår:1998
Omfång:566 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172230371
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Rättsvetenskapliga biblioteket nr. 8
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 725 SEK exkl. moms

 

Inom läkemedelsindustrin är patentsystemets betydelse för medicinska framsteg och investeringar slående. Frågan är dock i vad mån systemet på ett lämpligt sätt balanserar de många olika och motstridiga intressen som finns inom det viktiga läkemedelsområdet. I Läkemedelspatent behandlas de juridiska frågor som uppkommer vid patentering av läkemedel i Europa. Här redogörs för vilka krav som ställs för att ett patent skall kunna meddelas och hur omfattande ensamrätten tillåts bli. Såväl patenterbarhetsrekvisiten som intrångsprövningen studeras. Vidare behandlas t.ex. reglerna om tilläggsskydd. Utgångspunkten är Europeiska patentverkets praxis, men även relevant nationell rätt och EG-rätt behandlas.

Bengt Domeij är juris doktor och verksam som forskare och lärare i civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institutio
 
  © 2017 Jure AB