Värderingsrätt
� särskilt om ersättning och värdering vid expropriation
   
 
Författare:Hager Richard
Titel:Värderingsrätt � särskilt om ersättning och värdering vid expropriation
Utgivningsår:1998
Omfång:504 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172230320
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Rättsvetenskapliga biblioteket nr. 9
Ämnesord:Fastighetsrätt , Skadeståndsrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 597 SEK exkl. moms

 

I en mängd olika situationer måste en domstol uttala sig om ett objekts värde. Det kan gälla värdet på aktier vid tvångsinlösen eller fastighetsvärdering i ett fastighetstaxeringsmål. Centrala frågor är vad som avses med rättsreglernas föreskrifter om full ersättning, hur markvärdesbegreppet skall bestämmas och hur de rättsliga lösningarna är beskaffade. Värderingsteknik och -metod kan variera men domstolens uppgift är i grunden densamma. Tillsammans kan de olika situationerna sägas utgöra ett eget ämne – värderingsrätt.

I boken belyses värderingsrätten ur ett brett perspektiv där allmän skadestånds- och fastighetsrätt, ekonomisk teori och doktrin samt processrätt behandlas. Vidare förs en fördjupad diskussion av värdering till följd av expropriation. Avsikten är att undersöka hur en sådan värdering materiellt går till, främst med avseende på hur den ersättningsgilla skadan skall bestämmas, och hur det aktuella objektet skall värderas.

Richard Hager är juris doktor och verksam som forskare och lärare vid Institutionen för fastigheter och byggande, KTH.
 
  © 2017 Jure AB