Kommersiella hyresavtal
� en avtalstyp i omvandling
   
 
Författare:Dahlquist-Sjöberg Anders
Titel:Kommersiella hyresavtal � en avtalstyp i omvandling
Utgivningsår:1998
Omfång:530 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172230312
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Rättsvetenskapliga biblioteket nr. 11
Ämnesord:Hyra och annan nyttjanderätt

Pris: 725 SEK exkl. moms

 

Gallerior och centrumanläggningar har under de senaste årtiondena blivit en allt vanligare företeelse. Centrumavtalet har utvecklats ur det traditionella lokalhyresavtalet för att möta behovet av flexibla regleringsinstrument i samband med upplåtelse av lokal i centrumanläggningar och gallerior och för att en verksamhet som konsumenterna efterfrågar skall kunna bedrivas. Utvecklingen av centrumavtalet har därför inneburit att det tagits fram ett avtal där det, parallellt med den egentliga upplåtelsen, regleras hur parterna skall driva sina enskilda företag som delar av den övergripande verksamheten. I boken behandlas centrumavtalet utförligt i syfte att klarlägga dess hyresrättsliga typtillhörighet. Arbetet omfattar även konkurrensrättsliga och sakrättsliga aspekter.

Anders Dahlquist-Sjöberg är juris doktor och verksam som forskare och lärare vid Institutionen för fastigheter och byggande, KTH.
 
  © 2017 Jure AB