Prop. 2003/04:70 Europarådets straffrättsliga konvention om korruption, m.m.
   
 
Titel:Prop. 2003/04:70 Europarådets straffrättsliga konvention om korruption, m.m.
Anmärkning:Se Ds 2002:67.
Utgivningsår:2004
Omfång:123 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304070
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2003/04:70
Ämnesord:Straffrätt , Internationell rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB