Prop. 2003/04:79 Höjda begränsningsbelopp för redares skadeståndsansvar
   
 
Titel:Prop. 2003/04:79 Höjda begränsningsbelopp för redares skadeståndsansvar
Anmärkning:Se Ds 1997:61.
Utgivningsår:2004
Omfång:62 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304079
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2003/04:79
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB