Konkurrensförhållanden
� om förhållandet mellan EGs konkurrensrätt och nationell konkurrensrätt
   
 
Författare:Wahl Nils
Titel:Konkurrensförhållanden � om förhållandet mellan EGs konkurrensrätt och nationell konkurrensrätt
Utgivningsår:1994
Omfång:605 sid.
Förlag:Juristförlaget Stockholm
ISBN:9175986906
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Rättsvetenskapliga biblioteket nr. 4
Ämnesord:Marknadsrätt , EU-rätt

Pris: 1067 SEK exkl. moms

 

I boken analyseras tre områden av betydelse för en ökad decentralisering av EG:s konkurrensrätt. Först behandlas frågan huruvida nationell konkurrensrätt kan användas jämsides med EG-rätten samt vilken rättsordning som skall äga företräde för den händelse tillämpningen av de båda rättsordningarna kommer till olika resultat. Vidare analyseras nationella domstolars och konkurrensvårdande myndigheters kompetens att tillämpa EG:s konkurrensregler på ett nationellt plan, samt avslutningsvis medlemsstaternas behörighet att reglera konkurrensvillkoren mer allmänt. Undersökningen syftar till att analysera i vilken utsträckning den rådande kompetensfördelningen kan sägas vara effektiv för att uppnå målsättningarna med EG/EU.
 
  © 2017 Jure AB