Polisers rätt att skjuta
   
 
Författare:Norée Annika
Titel:Polisers rätt att skjuta
Utgivningsår:2004
Omfång:143 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:913910706X
Ämnesord:Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 311 SEK exkl. moms

 

Detta är en översiktlig framställning av svenska polismäns rätt att skjuta. Boken innehåller flera belysande fall och utgör därför ett hjälpmedel för praktiskt verksamma poliser, blivande poliser, jurister och journalister. Författaren skisserar huvudragen i den rättsliga regleringen och beskriver hur den tillämpas i konkreta fall.

En polis skall alltid försöka hitta andra utvägar än våld för att lösa en uppgift. Men ibland är våld oundvikligt och då kan sista möjligheten vara att använda tjänstevapnet. Författaren förklarar vilka problem rätten att skjuta ger upphov till och vilka lösningar som står till buds. Författaren klargör när en polis får skjuta mot en annan människa och kanske viktigare, när han inte får skjuta. Stor uppmärksamhet ägnas åt hur reglerna tillämpas i konkreta fall. Författaren diskuterar också polisledningens ansvar för vapenanvändningen. Rgeleringen har många år på nacken och författaren ställer frågan om det inte är dags för en lagändring.
 
  © 2017 Jure AB