Prop. 2003/04:74 Fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning
   
 
Titel:Prop. 2003/04:74 Fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning
Utgivningsår:2004
Omfång:11 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304074
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2003/04:74
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB