Prop. 2003/04:92 Sveriges antagande av rambeslut om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på bötesstraff
   
 
Titel:Prop. 2003/04:92 Sveriges antagande av rambeslut om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på bötesstraff
Utgivningsår:2004
Omfång:65 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304092
Serie:Propositioner nr. 2003/04:92
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB