Prop. 2003/04:111 Ett utvidgat straffansvar för människohandel
   
 
Titel:Prop. 2003/04:111 Ett utvidgat straffansvar för människohandel
Anmärkning:Se även Ds 2003:45 och prop. 2005/06:68.
Utgivningsår:2004
Omfång:102 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304111
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2003/04:111
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB