Svensk historisk lagbok
� Rättshistoriska källtexter
   
 
Författare:Häthén Christian , Nilsén Per
Titel:Svensk historisk lagbok � Rättshistoriska källtexter
Utgivningsår:2004
Omfång:317 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9144030207
Ämnesord:Rättshistoria , Allmänna verk och samlingsverk

SLUT på förlag

 

I denna bok återges utdrag ur äldre svenska lagar av central betydelse för den svenska rättshistorien. Materialet åskådliggör rättsutvecklingen från 1200-talet till mitten av 1800-talet. Urvalet av texter följer ett antal teman, såsom samspelet mellan folkstyre och regeringsmakt, religionens betydelse, synen på straffets funktion och betydelsen av genus i straff- och familjerätt.

Texterna är återgivna med modern typografi och i alla fall utom ett i nutida språkform. För att underlätta och stimulera till vidare studier har texterna försetts med källhänvisningar.
 
  © 2017 Jure AB