Tysk affärsjuridik
� En översikt
   
 
Författare:Ek Ralf
Titel:Tysk affärsjuridik � En översikt
Utgivningsår:2000
Omfång:318 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139005941
Ämnesord:Utländsk rätt , Allmänna verk och samlingsverk

SLUT på förlag

 

I denna introduktion till tysk affärsjuridik ges en omfattande översikt av juridiska och praktiska frågeställningar som kan uppkomma i samband med affärsverksamhet i Tyskland. Boken är uppdelad i två huvuddelar där den första behandlar de rättsområden som är relevanta vid handel mellan Sverige och Tyskland som t.ex. köprätt, mellanmansrätt, säkerhetsrätt, processrätt, insolvensrätt och fastighetsrätt. I den andra delen återfinns områden som är aktuella vid företagsetablering som t.ex. associationsrätt, skatterätt, arbetsrätt och företagsförvärv i Tyskland.

Ralf Ek är både tysk Rechtsanwalt och svensk advokat och är verksam vid en advokatbyrå i Berlin.
 
  © 2017 Jure AB