CMR
� ett seminarium i vägtransporträtt
   
 
Författare:Tullberg Mats
Titel:CMR � ett seminarium i vägtransporträtt
Utgivningsår:2000
Omfång:101 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172230762
Serie:Svenska Sjörättsföreningen Skrifter nr. 74
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Förmögenhetsrätt

Pris: 198 SEK exkl. moms

 

Syftet med detta samlingsverk är att inventera den nordiska forskning som avser vägtransporträtt samt att uppmärksamma de juridiska problem som är frekventa vid vägtransporter. Här behandlas bl.a.: vem är CMR-fraktförare?, begreppet grov oaktsamhet inom transport-rätten, begreppet grov vårdslöshet i vägtransporträtten, konflikten mellan speditörens panträtt och säljarens stoppningsrätt, vägfraktförarens ansvar vid utförande av efterkravsuppdrag m.m. Detta område är relativt sparsamt behandlat i den juridiska doktrinen varför denna sammanställning är synnerligen välbehövlig.

Bland de medverkande författarna märks Kurt Grönfors, Hannu Honka, Kjeld Regnarsen, Lena Sisula-Tulokas, Per Ekelund, Håkan Schiller m.fl. Svenska sjörättsföreningen skrifter 74. 101 sidor.
 
  © 2017 Jure AB