Självständiga Bankgarantier
� Vad innebär de och när kan betalningskrav under dem vägras?
   
 
Författare:Gorton Lars , Swolin Hans
Titel:Självständiga Bankgarantier � Vad innebär de och när kan betalningskrav under dem vägras?
Utgivningsår:2004
Omfång:93 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9197037141
Typ av verk:Examensarbete
Serie:Finansierings- och kommersiellrättsliga studier nr. 5
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Krediträtt

Pris: 339 SEK exkl. moms

 

Denna uppsats syftar till att, ur framför allt ett svenskt perspektiv, belysa vad s.k. självständiga bankgarantier egentligen innebär och när betalningskrav under dem kan vägras. Med tanke på att denna internationella rättsfigur ännu är tämligen oreglerad i Sverige sökes dock i betydande utsträckning ledning i engelsk och tysk rätt samt olika internationella regelverk, framför allt olika standardavtal från Internationella Handelskammaren.

Hans Swolin skrev denna uppsats om garantier som examensarbete för juris kandidat-examen. Uppsatsen blev belönad med Jurist- och Samhällsvetarförbundets pris för bästa studentuppsats år 2003.
 
  © 2017 Jure AB