Barn och rätt
� Bidrag från forskarkolleger tillägnade Åke Saldeen
   
 
Författare:Hollander Anna , Nygren Rolf , Olsen Lena
Titel:Barn och rätt � Bidrag från forskarkolleger tillägnade Åke Saldeen
Utgivningsår:2004
Omfång:201 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176785602
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Barn som aktörer nr. 2
Ämnesord:Familjerätt , Festskrifter

Pris: 302 SEK exkl. moms

 

Arbetet i samband med det rättsvetenskapliga forskningsprogrammet Barn som aktörer startade med uppbyggandet av ett nätverk, med starka band till Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. Åke Saldeen fick, i egenskap av professor i civilrätt med särskild inriktning mot barnrätt, en central roll i nätverket dels på grund av sitt intresse för hithörande frågor, dels genom sitt omfattande kontaktnät av forskare såväl internationellt som i Sverige samt andra intressenter på området. Forskningsarbetet kunde komma igång 1 januari 2001 och flertalet forskningsprojekt har antingen avslutats eller befinner sig i ett intensivt och avgörande skede. När Åke Saldeen i samband med sin pensionering nu minskar sitt engagemang inom forskningsprogrammet, vill några forskare hedra honom med en egen bok, med bidrag som i huvudsak tar sin utgångspunkt i enskilda projekt inom programmet.

Boken omfattar följande bidrag från forskarkolleger tillägnade Åke Saldeen:
• Marianne Dahlén, Skadligt, nyttigt eller nödvändigt?
• Hans Eklund, FN:s Barnkonvention och barns processuella ställning.
• Anna Hollander, Att tillvarata barns rätt och bästa.
• Mats Kumlien, Hur länge är man barn på bio?
• Titti Mattsson, Barn i familjehem.
• Rolf Nygren, Varför biter inte förbuden mot barnarbete?
• Lena Olsen, Rättshandlingsförmågan och barns konsumtion.
• Elisabeth Rynning, Åldersgräns för mänskliga rättigheter?
• Rebecca Stern, Tankar kring Barnkonventionens artikel 12.
• Josef Zila, Barnets ”makt” i straffrättsligt sammanhang
 
  © 2017 Jure AB