Prop. 2003/04:159 Tillfälligt omhändertagande av egendom för att förhindra trafiknykterhetsbrott
   
 
Titel:Prop. 2003/04:159 Tillfälligt omhändertagande av egendom för att förhindra trafiknykterhetsbrott
Utgivningsår:2004
Omfång:40 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304159
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2003/04:159
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB