Prop. 2003/04:166 Sveriges antagande av rambeslut om förverkande av vinning, hjälpmedel och egendom som härrör från brott
   
 
Titel:Prop. 2003/04:166 Sveriges antagande av rambeslut om förverkande av vinning, hjälpmedel och egendom som härrör från brott
Utgivningsår:2004
Omfång:39 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304166
Serie:Propositioner nr. 2003/04:166
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 42 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB