Prop. 2003/04:156 Skärpta regler mot penningtvätt
   
 
Titel:Prop. 2003/04:156 Skärpta regler mot penningtvätt
Anmärkning:Se Ds 2003:52.
Utgivningsår:2004
Omfång:137 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304156
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2003/04:156
Ämnesord:Straffrätt , Skatterätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB