Ägarbeskattningen och företagandet
� Om skatteteorin och den svenska policydiskussionen
   
 
Författare:Henrekson Magnus , Sanandaji Tino
Titel:Ägarbeskattningen och företagandet � Om skatteteorin och den svenska policydiskussionen
Utgivningsår:2004
Omfång:143 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9171509739
Ämnesord:Skatterätt , Ekonomi

SLUT på förlag

 

Skatter på ägarnivå ger upphov till betydande snedvridningar i ekonomins funktionssätt. Magnus Henrekson och Tino Sanandaji menar att svenska ekonomer underskattar de välfärdsekonomiska kostnaderna av utdelnings- och reavinstbeskattningen, och att detta i sin tur kan ha lett till att politikerna fått missvisande rekommendationer.

Ägarbeskattningen och företagandet är ett viktigt inlägg i debatten om och en kritisk utvärdering av de teorier för företagsbeskattning som i hög grad ligger till grund för den svenska bolags- och ägarbeskattningen.
 
  © 2017 Jure AB