SOU 2004:71 Sexuell exploatering av barn i Sverige
   
 
Titel:SOU 2004:71 Sexuell exploatering av barn i Sverige
Utgivningsår:2004
Omfång:357 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138221721
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om kunskap om sexuellt exploaterade barn i Sverige
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:71
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 280 SEK exkl. moms

 

I utredningen beskrivs de tre problemområdena handel med barn, barnprostitution/sexuell exploatering mot ersättning och barnpornografi. Här redovisas även relevant lagstiftning och identifieras riskfaktorer.

Bland förslagen:
– frågan om skadestånd vid barnpornografibrott skall utredas och klargöras,
– bl.a. preskriptionstiderna för brottet sexuellt ofredande när detta brott har samband med barnpornografibrott skall ses över,
– frågor om barnpornografi på nätet skall tas upp i lämpliga internationella sammanhang,
– åklagare vid de internationella åklagarkamrarna som utreder brott mot barn skall erhålla särskild kompetens för uppgiften.
 
  © 2017 Jure AB