Last och ersättning
� en studie av fraktförarens rätt att begränsa ersättningen för lastskador vid inrikes vägtransporter
   
 
Författare:Schelin Johan
Titel:Last och ersättning � en studie av fraktförarens rätt att begränsa ersättningen för lastskador vid inrikes vägtransporter
Utgivningsår:2000
Omfång:73 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172230770
Serie:Skrifter utgivna av Axel Ax:son Johnsons institut för sjörätt och annan transporträtt nr. 20
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Skadeståndsrätt

Pris: 198 SEK exkl. moms

 

Lastskadereglerna i lagen om inrikes vägtransporter (VTL) kan ses som en avvägning mellan fraktföraren och lastägaren ifråga om vem som skall bära riskerna för att godset skadas eller försenas under transporten. Fraktförarens ansvar är i princip strikt med vissa så kallade force majeure-undantag. Det stränga ansvaret uppvägs emellertid av att fraktföraren i förhållande till lastägaren samtidigt givits en rätt att begränsa ersättningen till vissa typer av skador och till vissa belopp. Vad lagstiftaren givit lastägaren med ena handen har han i således i någon mån tagit tillbaka med den andra handen, något som är ägnat att minska det strikta ansvarets betydelse.

I boken undersöks vilken omfattning begränsningsrätten faktiskt har, det vill säga vilka skador som ersätts enligt VTL, tillämpningen av beloppsbegränsningsreglerna samt i vilka situationer fraktföraren riskerar att förlora begränsningsrätten. Författaren behandlar också i det här sammanhanget de försäkringstekniska motiven till begränsningsreglerna samt vilken roll dessa spelar för tolkningen av VTL. I och med att VTL till stora delar bygger på CMR-konventionen tas även internationell landsvägstransporträttslig praxis och doktrin upp till diskussion.

Författaren är juris doktor och verksam som lärare och forskare i civilrätt, särskilt transporträtt vid juridiska institutionen, Uppsala universitet. Han är även tf. föreståndare för Axel Ax:son Johnsons institut för sjö- och annan transporträtt vid Stockholms universitet.
 
  © 2017 Jure AB