Godtrosförvärv av stöldgods
   
 
Författare:Thorsell Peter
Titel:Godtrosförvärv av stöldgods
Utgivningsår:1997
Omfång:96 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172230002
Typ av verk:Examensarbete
Serie:Skrifter utgivna av Axel Ax:son Johnsons institut för sjörätt och annan transporträtt nr. 19
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Straffrätt

Pris: 198 SEK exkl. moms

 

Problemet kring godtrosförvärv av stöldgods berör en klassisk konflikt mellan två anspråk på äganderätt. Möjligheten att åberopa god tro sägs gynna de kriminella. Omsättningen av stulen egendom underlättas. Om motsatt princip skulle gälla, dvs. att den bestulne skulle ges en rätt att återta stöldgods även från en godtroende köpare anses detta försvåra handeln med varor.

Det har sagts att godtrosförvärvslagen utnyttjas allför sällan. Det hävdas till och med att den tillämpas felaktigt. Med jämna mellanrum lyfts upprörande fall fram i media. Den allmänna uppfattningen är att det är mycket lätt att göra ett godtrosförvärv.

I denna bok beskrivs den komplicerade godtrosförvärvslagstiftningen. Varför blev lagen sådan? Finns det andra tänkbara lösningar på konflikten? Kan den bestulne ges en rätt att återta stöldgodset, även i de fall köparen varit i god tro?
 
  © 2017 Jure AB