Prop. 2001/02:69 Förstärkt sekretess i konkurrensärenden
   
 
Titel:Prop. 2001/02:69 Förstärkt sekretess i konkurrensärenden
Anmärkning:Se SOU 2001:74.
Utgivningsår:2001
Omfång:27 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102069
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2001/02:69
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB