The Legal Structure of the European Financial Market
� Proceedings of the Symposium Organised by Institute of European Law, Faculty of Law, Stockholm University, Sweden, held on 26 January 1996
   
 
Författare:Bernitz Ulf , Mohamed Sideek
Titel:The Legal Structure of the European Financial Market � Proceedings of the Symposium Organised by Institute of European Law, Faculty of Law, Stockholm University, Sweden, held on 26 January 1996
Anmärkning:Engelsk text.
Utgivningsår:1996
Omfång:178 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9139200590
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten i Stockholm nr. 54
Ämnesord:EU-rätt , Krediträtt

Pris: 352 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB