Fiscal Debit
� Political and legal analysis of fiscal debit in Brazil
   
 
Författare:de Siqueira Édison Freitas
Titel:Fiscal Debit � Political and legal analysis of fiscal debit in Brazil
Anmärkning:Engelsk text.
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2004
Omfång:345 sid.
Förlag:Fundação Freitas de Siqueira
ISBN:FISCDEB304
Typ av verk:Kommentar
Ämnesord:Skatterätt , Utländsk rätt

Pris: 279 SEK exkl. moms

 

Allt fler svenska företag etablerar sig i Brasilien. Svårigheter uppstår ofta i kontakt med främmande kulturer och rättssystem. Denna bok försöker ge en historisk och politisk grund för förståelsen av den brasilianska bolagsbeskattningen. Boken tar upp de förändringar som skett under de senaste åren i den brasilianska skatterätten och de effekter dessa har haft på näringsverksamheten i landet. Boken tar också upp frågor om den brasilianska beskattningens förenlighet med konstitutionen och analyserar domstolarnas gränsdragning i sådana frågor.
 
  © 2017 Jure AB