Företag och marknad - Samarbete och konkurrens - Artikelsamling
   
 
Författare:Ljung Jörgen , Nilsson Per , Olsson Ulf E.
Titel:Företag och marknad - Samarbete och konkurrens - Artikelsamling
Utgivningsår:1994
Omfång:303 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9144465211
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 325 SEK exkl. moms

 

Artikelsamlingen innehåller artiklar avsedda att fördjupa grundbokens framställning inom olika specialområden av ämnet företagsekonomi. Bokens disposition ansluter till grundbokens.
 
  © 2017 Jure AB